Rok (lata) nabycia:   
Autor:   
Hasło rzeczowe:   
Rodzaj rękopisu     
Czas powstania rękopisu:
XIII - XV w.
XVI - XVIII w.
XIX - XXI w.
    
Zakład Narodowy im. Ossolińskich