Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Kałusz, starostwo. Przywileje ziemskie dla wsi. J.pol., łać. 1408-1672. kopia XIX w. K.22

sygnatura: DE-22730
sygnatura oryginału: 701
proweniencja: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 9 ( Archiwalia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)
Liczba skanów: 57

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie