Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Materiały dot. spraw majątkowych Baworowskich z Rzeczyckimi 1799-1860

sygnatura: DE-16766
sygnatura oryginału: 452
rok / wiek: 1799-1860
proweniencja: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 209 (Archiwum Baworowskich)
Liczba skanów: 100

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie