Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Wypisy z akt grodzkich trembowelskich dot. spraw majątkowych Baworowskich z Rzeczyckimi, Grabskimi i in. 1717-1757

sygnatura: DE-16736
sygnatura oryginału: 416
rok / wiek: 1717-1757
proweniencja: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 209 (Archiwum Baworowskich)
Liczba skanów: 245

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie