Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Akta ruskie majątkowe Massalskich, Mieleszków, Kopciów etc.

sygnatura: DE-2908
sygnatura oryginału: 687
rok / wiek: XVI-XVII
proweniencja: Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 141 (Zbiór Aleksandra Czołowskiego - Dział I)
Liczba skanów: 198

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie