Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Siewiński Antoni
Pamiętnik z czasów wojny światowej z wyszczególnieniem najazdu moskiewskiego na Buczacz. 12 VII 1920

sygnatura: DE-1778
sygnatura oryginału: 5253/I
rok / wiek: XX
proweniencja: Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)
Liczba skanów: 334

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie