Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław   

Opis płyty / pliku PDF

rękopis
Wypis z ksiąg szlacheckich guberni litewsko-wileńskiej wywodu familii urodzonego Pawłowicza herbu Jasieńczyk

sygnatura: DE-1706
sygnatura oryginału: 4756/II
rok / wiek: XIX
proweniencja: Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)
Liczba skanów: 7

Plik DjVu - podgląd   Plik PDF - do ściągnięcia

Nowe pytanie