Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław

   Przeglądanie zbiorów lwowskich według fondów

Fond - zespół archiwalny w ramach zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki im.Stefanyka we Lwowie, posiadający własne ciągi sygnaturowe.

Powrót


Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich - Inwentarz rękopisów Biblioteki Baworowskich
Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich - Inwentarz zbioru autografów Biblioteki Baworowskich
Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Autografy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Dokumenty Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Archiwalia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Archiwum Borchów z Warklan
Rękopisy z Archiwum Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum im. Lubomirskich
Rękopisy z Urzędu Konserwatorskiego województwa lwowskiego
Archiwum Hermana Diamanda
Archiwum Dzieduszyckich - Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich
Archiwum Dzieduszyckich - Autografy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich
Archiwum Dzieduszyckich
Archiwum Jełowickich
Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta protokołowane (zarejestrowane)
Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta nieprotokołowane
Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Dokumentacja darów
Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Księgi
Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta dyrekcji ZNiO
Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta finansowe
Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Korespondencja i materiały różne
Papiery Jana Karłowicza
Archiwum Włodzimierza Kozłowskiego
Archiwum Lubomirskich z Przeworska
Archiwum Ostapa Ortwina
Zbiór rękopisów i Archiwum Pawlikowskich - Rękopisy Biblioteki Pawlikowskich
Zbiór rękopisów i Archiwum Pawlikowskich - Archiwum Pawlikowskich
Zbiór rękopisów i Archiwum Pawlikowskich - Archiwum Pawlikowskich
Papiery Aleksandra Prusiewicza
Archiwum Radzimińskich
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Krasiczyńskie
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Teofilpolskie
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Romanowskie
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Papiery Leona i Adama Sapiehów
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Stanisława Zamoyskiego
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Teki materiałów sapieżyńskich
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Katalogi Archiwum i Biblioteki Krasiczyńskiej
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Adama Chmary wojewody smoleńskiego
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Rękopisy i druki
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Nabytki różne XX. Sapiehów
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum dominum Krasiczyńskiego
Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Wołłowiczów z Luszniewa
Papiery Kazimierza Tyszkowskiego
Archiwum Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego
Archiwum Treterów
Papiery Tadeusza Czapelskiego
Rękopisy Aleksandra Czołowskiego
Rękopisy Aleksandra Czołowskiego
Rękopisy Aleksandra Czołowskiego
Teki Antoniego Schneidra - Alfabetyczny skorowidz miejscowości w Galicji
Teki Antoniego Schneidra - Skorowidz miejscowości w Galicji wg powiatów
Teki Antoniego Schneidra - Materiały dotyczące heraldyki i sfragistyki miast galicyjskich
Teki Antoniego Schneidra - Zbiór materiałów do historii różnych miejscowości Bukowiny
Teki Antoniego Schneidra - Zbiór materiałów dotyczących zabytków archeologicznych Galicji i ogólnych zagadnień archeologii
Teki Antoniego Schneidra - Materiały do statystyki Galicji
Teki Antoniego Schneidra - Kolekcja materiałów do Encyklopedii Krajoznawstwa Galicji
Archiwum Jabłonowskich z Bursztyna
Archiwum Jabłonowskich z Bursztyna
Archiwum Biblioteki Baworowskich
Archiwum Baworowskich


Powrót